Privacy Beleid

PRIVCACYBELEID VAN DBC ‘79

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die DBC ‘79 verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van DBC ‘79 of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan DBC ‘79 verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris: Sven Jurriëns,

Middelhovenstraat 2a

6953BV Dieren

06-36171457

KvK nummer 40120515.

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via sven-sandra@tele2.nl

  1. Welke gegevens verwerkt DBC ‘79 en voor welk doel:

2.1    In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende

persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2    DBC ’79 verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor

de volgende doeleinden:

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt

gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van DBC’79
c)  je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

 

2.3    Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop

van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen

met DBC’79 en je te informeren over de ontwikkelingen van

DBC’79.

 

2.4   E-mail berichtgeving DBC’79 gebruikt je naam en e-mailadres om je

haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten

en andere interessante informatie over het lidmaatschap van

DBC’79.

 

  1. Bewaartermijnen

   

       DBC’79 verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van

je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

 

       Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DBC’79 passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:

 

5.1    Via de ledenadministratie van DBC’79 kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. DBC’79 zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je

          persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact

opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop DBC’79 je

          persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact

opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

  • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen

worden gericht aan onze ledenadministratie sven-sandra@tele2.nl

 

  1. Wijzigingen

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.